Mer om Kompass

Vad kan du hitta på Kompass?

Viktig företagsinformation

Kompass data inkluderar viktig företagsinformation som kan användas till att hjälpa dig förbättra din försäljning och marknadsföring.

Företag från hela världen i Kompass databas

20 miljoner
företag
globalt

Global företagsdata

Aktiva företag

Aktiva
etablissemang

Företag med
finansiell data

Företag med
hög kreditrisk

Global företagsdistribution efter industri (Kompass klassifikation)

Global företagsdistribution efter industri (Kompass klassifikation)

Jordbruk och livsmedel

Konstruktion

IT, Internet, forskning och utveckling

Kemikalier, läkemedel och plaster

Elektriskt, elektronik och optik

Metall, maskineri och ingenjörskonst

Fritid och Turism

Transport och logistik

Företagstjänster

Energi, Miljö

Utbildning, träning och organisationer

Textilier, kläder, läder, urmakeri och smycken

Försäljning och handel

Mineraler

Papper, tryck och utgivning

Distribution av befattningshavare

Internationell distribution av styrelser och företagsledningar

Bolagsstyrelse

Befattningshavare

Företagsledning

Bolagsstyrelse

Styrelse

Försäljning

Organisation

Marknadsföring och kommunikation

Personalavdelning

Informationssystem

Produktion

Administration
/ Ekonomi

Andra

Forskning

Import-Export

Inköp & förvärv

* En befattningshavare kan ha mer än en funktion i ett företag.

Företagsinformation

Globalt

telefonnummer

webbsidor

E-postadresser

Faxnummer

Affärslösningar

Med Kompass kan du få tillgång till ett brett utbud av affärslösningar som kan hjälpa dig att hitta nya kunder och marknadsföring och stödja din i ditt arbete för att hitta potentiella prospekt och kunder.

Kompass expertis

På Kompass är vår expertis om företagsinformation tillgänglig för ditt företag genom våra vitböcker, webbinarier och vårt löpande fokus på företagsutveckling, innovation och bästa marknadspraxis

  • Vita papper

  • Frekventa webbinarier

  • Industrinyheter