Mer om Kompass

Hur uppdateras databasen?

Databasen uppdateras kontinuerligt av Kompass, dess globala partners ...och av dig!

Kompass team

Globalt team
av experter.

En hög
leveranshastighet (vanligtvis
cirka 96%)

Kompass samlar och publicerar företagsinformation vilket kan främja försäljning och marknadsavdelningar som arbetar med B2B företag globalt.

Utöver allmän information (plats, bransch, storlek och kontaktpersoner) är vi en av få globala företagsdata leverantörer som samlar så detaljerad data på företagens sysselsättningar, såväl som på de produkter och tjänster de tillhandahåller.

Vi uppdaterar kontinuerligt den data som vi samlat in lokalt i varje land. Detta för att berika djupet och innehållet samt för att säkerställa att datan är uppdaterad.

Dessutom strävar vi efter att fastställa att huvudinformationen om företagen är insamlad på företagens egna uppgifter.

Därav att informationen som kan bli tillgänglig inte är begränsad till vad som finns på marknaden.

Vi kan också använda den avancerade informationsteknologin vi har tillgänglig för att hjälpa till med dataanalyser, så väl som traditionella uppdateringsmetoder (telefon och e-post). Tillsammans med företagens egna direktuppdateringar ser dessa till att informationen på Kompass är den pålitligaste globala företagsinformationen som finns att få tag på.

Dagliga
uppdateringar

A collect at the root

1 500 000adresser
testas
varje vecka

NPAI Hard< 1%

Datauppdatering genom samarbete

Slutligen vill vi tacka alla våra användare för att ni hjälper oss att förbättra Kompass databas genom att uppdatera informationen om era egna företag.

Genom crowdsourcing genomförs med än 25 000 uppdateringar varje år, som sedan godkänns av Kompass.